بسته بندی کشمش صادراتی

قیمت کشمش تیزابی ملایر

قیمت روز کشمش تیزابی ملایر + بسته بندی صادراتی

کشمش صادراتی تیزابی ملایر برای کشور هایی مانند روسیه و اکراین بسیار مهم است. شهر های ابهر، قوچان و تاکستان و زنجان قطب های تولید کشمش تیزابی با بسته بندی قدیمی هستند. اما هیچکدام نه در قیمت و نه در کیفیت و کمیت رقیب ملایر همدان نیستند. قیمت روز کشمش تیزابی صادراتی ملایر را درب کارخانه یا بصورت FOB دریافت کنید.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید