شناخت زعفران پوشال

جدیدترین راه شناخت انواع زعفران پوشال خالص

هشدار بسیار جدی، تقلب در انواع زعفران بصورت نمایی رو به رشد می باشد حتی اگر جنس شناس هستید دقت کنید سلامت مردم را خطر تحدید می کند.جدیدترین راه شناخت برای تشخیص زعفران پوشال خالص چیست؟

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید