کاشت پیاز زعفران

نحوه کاشت پیاز زعفران مشهد در اصفهان

بزرگترین مرکز آشنایی با نحوه کاشت گیاه زعفران راه اندازی گردید. شیوه کشت زعفران چگونه می باشد و پیاز زعفران را در چه زمانی باید کاشت؟ آیا اقلیم ها در کشت زعفران اثرگذارند و کاشت پیاز مشهد در اصفهان و یزد امکان دارد؟

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید