کشمش فله تیزابی

قیمت روز کشمش فله تیزابی در تهران

قیمت روز کشمش فله تیزابی در تهران مشخص گردید.با توجه به بازار پرفرازونشیب قیمت ها در ایران نرخ کشمش نیز نوسانات زیادی دارد که دیگر وقت آن رسیده که یک ثبات تقریبی ایجاد شود.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید