قیمت کشمش طلایی در بازار افزایش دارد یا کاهش؟

قیمت کشمش طلایی در بازار برای بیشتر تجار مواد غذایی مهم تر از همیشه شده. جایگاه استراتژیک صادرات کشمش ایران در جهان بر کسی پوشیده نیست و پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت کشمش بسیار حیاتی بوده و با توجه به نوسان قیمت ارز، کارشناسان خبره از پس حساسیت آن بر خواهند آمد. بازار قوچان، ملایر، تاکستان، زنجان و بناب را باید رصد کرد

قیمت کشمش طلایی در بازار

پیش بینی قیمت کشمش طلایی در بازار

در هر بازاری بسیار مهم است که شما از شم اقتصادی خود یا کارشناسان معتبر استفاده نمایید، تا بتوانید قیمت محصول مورد نظر را در بازار آینده پیش بینی نمایید.
پیش بینی درست و حرفه ایی قیمت کشمش در آینده، به سود آوری بیشتر مجموعه شما کمک خواهد نمود.

 • اما مشکل اینجاست که اولا چقدر ماخذ ارائه این پیش بینی کاربلد است؟
 • و دوما بر چه اساس و الگویی پیش بینی نموده است؟

در ایران معمولا افراد حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی زیادی هستند که بدون این که تبهر و تخصصی در امری داشته باشند به خود اجازه داده که در حوزه محصولی مانند کشمش نظر بدهند.
و حتی بدون هیچ نظارتی از قدرت رسانه ایی بهره جسته و نظریات خود را منتشر نمایند.
ضرر های بسیاری در پس این پدیده دامن گیر کشاورزان، تولید کنندگان، صادرکنندگان و تجار خواهد شد.

ما پیشنهاد می نماییم برای دریافت اطلاعات صحیح در مورد کشمش طلایی و پیش بینی بازار آن، حتما به سرچشمه معتبر و درست خود را وصل و مدد جویید.

چگونه می توان تشخیص داد که شخص یا مجموعه ایی که اقدام به پیش بینی قیمت ها در بازار کشمش طلایی نموده است، مرجع و ماخذ معتبر و خوبی می باشد؟

کشف اعتبار منبع اخبار حوزه کشمش کار دشواری نیست.
پیش بینی قیمت کشمش طلایی اگر چند فاکتور مهم را در بر داشته باشد، مشخص است که منبع آن با حیثیت و با اعتبار است، لذا می توان به آن تولی جست.
این فاکتور ها یک الگو درست برای پیش بینی بازار کشمش را در اختیار ما خواهد گذاشت.
می توان گفت هر نظریه ایی که مطابق این الگو بوده و بر اساس این فاکتور ها بیان شده باشد، پیش بینی خوب و کارشناسانه تری خواهد بود.

فاکتور های مهم پیش بینی قیمت کشمش طلایی چه چیز هایی هستند؟

برای پیش بینی قیمت کشمش طلایی در بازار بایستی اطلاعات گوناگون را در کنار هم قرار داد.
و با تحلیل دقیق و کارشناسی شده آنها، پیش بینی خود از افزایشی بودن یا کاهشی بودن قیمت کشمش در سال جاری را بیان نمود.

اطلاعات و فاکتور های مورد نیاز برای پیش بینی قیمت کشمش طلایی صادراتی سورت شده در بازار به شرح ذیل می باشند:

 1. دسترسی به قیمت روز کشمش فله انگوری کشاورزان (قیمت واقعی)
 2. باخبر بودن از قیمت روز سایر کشمش ها مخصوصا کشمش تیزابی استاندارد صادراتی
 3. مطلع بودن از اطلاعات بروز ارزی و قیمت دلاری کشمش در بازار های جهانی
 4. اطلاع از آمار صادرات کشمش و امکان استفاده از جداول و داده های معتبر آماری

حتما اگر بخواهید محک بزنید منبع پیش بینی کننده برای قیمت کشمش طلایی، ماخذی درست و کارشناس است، بایستی پیش بینی انجام شده را با این فاکتور ها مطابقت دهید.
اگر اثری از این الگو و فاکتور ها را در نظر ایشان دیدید، به آن تولی جسته و آن پیش بینی اصولی را در کار خود استفاده نمایید.

از این رو در ادامه این مقاله تجاری سمت و سوی پیش بینی های کارشناسان را در مورد بازار کشمش طلایی دودی ابتدا بررسی و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن را بیان خواهیم نمود.
و در نهایت لینک های حرفه ایی پیش بینی بازار آن در سال پیش رو در این زمینه را به شما معرفی خواهیم نمود.

برای آشنایی بیشتر در مورد فاکتور های مذکور، با کارشناسان خبره این شرکت در باقی این محتوای تجاری همراه شوید

قیمت کشمش طلایی در بازار

قیمت جدید کشمش انگوری فله تاکداران بناب و ملایر

فاکتور شماره۱

هر ساله در کارخانه کشمش ملایر و بناب، قیمت کشمش طلایی با توجه به قیمت کشمش سبزه انگوری فله کشاورز مشخص می گردیده است.
اما در سال جاری بحث داستان ارز نیز بسیار در پیش بینی ها موثر بوده
و به نوعی می توان گفت اتفاقات سیاسی هستند که سرنوشت قیمت همه اجناس مخصوصا کشمش طلایی انگوری را تعیین می کند.

از آنجایی که این کشمش ۱۰۰% صادر می گردد، باعث گردیده قیمت ارز و نرخ تبادل آن بسیار حیاتی و بغرنج شود.

همانطور که بیان شد و همه تجار حرفه‌ای بازار کشمش طلایی نیز تصدیق خواهند نمود.
در ادوار گذشته یکی از فاکتورهای بسیار مهم پیش بینی قیمت کشمش طلایی بسته بندی شده صادراتی، قیمت کشمش فله انگوری، مخصوصا در دو شهر بناب و ملایر بوده است.

اینکه شما بتوانید دست اول ترین قیمت کشف شده کشمش فله را از بازار به دست آورید
در پیش بینی بازار کشمش طلایی و همچنین به دست آوردن قیمت روز کشمش بسته بندی شده بسیار مهم خواهد بود.

یکی از فعالیتهای گروه کارخانجات کشمش فراسیناپس همواره این خواهد بود که کشمش فله مورد نیاز خود را مستقیم از کشاورز و بدون واسطه خریداری نمایند.
و طرح هایی از قبیل، کشاورزان ستاره های بی بدیل آسمان اقتصاد ایران را در قالب خرید و فروش توافقی کشمش فله راه اندازی نموده است.
راه اندازی این طرح باعث گردید که گروه کارخانجات کشمش فرا سیناپس یکی از منابع موثق در کل ایران برای ارائه قیمت روز کشمش فله کشاورزان گردد.

از این رو کارشناسان این مجموعه اولین فاکتور را برای پیش بینی بازار کشمش طلایی در چنگ دارند و آن نیز تحلیل روزانه قیمت کشمش انگوری فله تاکداران می باشد.

قیمت کشمش طلایی در بازار

قیمت بروز کشمش تیزابی و آفتابی صادراتی

فاکتور شماره ۲

در کنار دسترسی به قیمت روز کشمش طلایی فله کشاورزان، یکی دیگر از فاکتورهای مهم که می تواند به پیش بینی قیمت کشمش طلایی در بازار کمک نماید و دانستن آن برای کارشناسان اهمیت خواهد داشت
قیمت بروز کشمش تیزابی و آفتابی بسته بندی شده صادراتی می باشد.

در بسیاری اوقات قیمت کشمش تیزابی اگر سعودی شود باعث می گردد قیمت کشمش طلایی را نیز با خود بالا بکشد و سعودی نماید.
و برعکس چنانچه قیمت کشمش تیزابی و آفتابی صادراتی بسته بندی شده، نزولی گردد به احتمال خیلی زیاد بسیار سریع بر روی قیمت جهانی کشمش طلایی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

بنابراین برای پیش بینی قیمت کشمش طلایی، مهم است که قیمت کشمش تیزابی را از بهترین منابع دریافت نموده باشید.

اما در این مورد، خرسندیم که اعلام نموده گروه کارخانجات کشمش فرا سیناپس تولید کننده کشمش تیزابی استاندارد و همچنین بهترین واحد عرضه رقم آفتابی در کارخانجات کشمش قزوین می باشد.

بنابراین قیمت روز انواع کشمش بدون تیزاب را که دومین فاکتور برای پیش بینی قیمت کشمش طلایی می باشد را نیز ما در اختیار کارشناسان زبده شرکت قرار خواهیم داد.
قیمت روز کشمش تیزابی و کشمش آفتابی صادراتی دقیق و بسیار روشن است.
در این زمینه باید اعلام نماییم بزرگترین و بهترین دیتابیس اطلاعاتی در بین کارخانه داران ایران را در اختیار خواهیم داشت که هر وقت کارشناسان ما لازم باشد می توانند از این اطلاعات ناب بهره برداری نمایند.

قیمت کشمش طلایی در بازار

پیش بینی دلاری قیمت کشمش طلایی در بازار جهانی

فاکتور شماره ۳

برای پیش بینی قیمت کشمش طلایی، دو فاکتور مهم یعنی قیمت کشمش انگوری فله و قیمت کشمش تیزابی و آفتابی را در مجموعه خود بر طبق دیتابیسی که از سالیان گذشته جمع آوری نموده ایم استخراج و در اختیار همه تجار قرار خواهیم داد.

اما وقتی که حرف از کشمش طلایی به میان می‌آید یک فاکتور سوم هم نیز وجود دارد که در پیش بینی قیمت آن در سال جاری اثرگذار است.
و آن قیمت جهانی کشمش به دلار است.

قیمت جهانی این محصول بسیار زیاد به دلار و نرخ ارز در کشور ما ارتباط دارد.
و از آنجایی که تمام این محصول صادراتی بوده و هیچگونه مصرفی در بازار داخلی ندارد، بنابراین نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد قیمت این محصول را تحت پرس قرار خواهد داد.

در این زمینه بسیار مهم است که از واحد تولیدی قیمت های دلاری کشمش طلایی را بگیرد که این منبع ارائه قیمت های روز کشمش خود نیز در صادرات به صورت مستقیم و غیرمستقیم دست داشته باشد.

تا بتواند با دسترسی به مشتریان خود در خارج از ایران قیمت‌های به لحظه و روز را از بازار جهانی از طریق ایشان دریافت کنید.
و با توجه به آن پیش‌بینی های مربوطه را برای خود انجام دهید. لینک های این بخش می توانند کمک های شگرفی به شما نمایند.
بر روی آن ها کلیک نمایید.

در ذیل لیستی از کشور هایی که این شرکت به آن ها کشمش های طلایی تولیدی خود را صادر نموده است، برای اطلاع مخاطبین محترم درج خواهیم نمود.

۱۱ کشور جهان مقصد صادرات کشمش طلایی پلویی شرکت فراسیناپس

 1. امارات
 2. عمان
 3. کویت
 4. اردن
 5. پاکستان
 6. ترکیه
 7. مراکش
 8. بنگلادش
 9. اربیل، کرکوک، کردستان، بصره و خود عراق
 10. قطر
 11. اکراین

 

 

قیمت کشمش طلایی در بازار

نمودار آمار صادرات کشمش تولیدی ایران

فاکتور شماره ۴

نقش آمار ها و نمودار های قیمت کشمش در حال حاضر و گذشته برای پیش بینی قیمت آینده بسیار موثر است.

اما یکی از پیش بینی هایی که ما برای مشتریان خود ارائه می‌دهیم آن است که،
با توجه به نمودار های دقیق آمار صادرات کشمش که در اخیار داریم و همچنین بنابه تجربه خود و نظر کارشناسان خبره این مجموعه به ایشان اعلام خواهیم نمود که اکنون و یا سال آینده در چه کشمشی سرمایه گذاری نمایند بهتر است و سود بیشتری کسب می کنند.

به عنوان مثال تحلیل قیمت کشمش سال جاری را حتما بررسی نمایید
در این لینک به وضوح اعلام نموده ایم که اگر شما با توجه به سرمایه خود کشمشی که ما پیشنهاد می دهیم را انتخاب نمایید سود تان عالی خواهد بود.
حتی خود ما نیز به عنوان تولید کننده کشمش صادراتی برتر کشوری حاضریم که سود شما را در زمینه هایی که منتخب و اعلام نموده ایم تضمین نماییم.

شما خوب می دانید  که هر شرکت یا کارخانه‌ای نمی‌تواند جزو فروشندگان تضمینی کشمش باشد.
مگر آن چنان قدرتی داشته باشد که بتواند ضرر های احتمالی را برای مشتریان خود جبران نماید.
کاری که ما چندین سال است به مشتریان ویژه در حال ارائه هستیم.

برای پیش بینی نمودن صحیح قیمت کارشناسی شده کشمش طلایی همین ۴ فاکتور کفایت نموده زیرا کارشناسان کارخانجات کشمش فراسیناپس از همین الگو استفاده نموده و بیشتر اوقات نیز جواب گرفته اند.

اگر نیز به پیش بینی قیمت سایر کشمش هایی که در ذیل بیان می گردد علاقه دارید راهنمایی و مشاوره در پایین قید شده است.

سایر کشمش های تولیدی شرکت:

 • کشمش تیزابی
 • کشمش آفتابی
 • کشمش مویز وارداتی
 • کشمش سبز قلمی
 • کشمش طلایی قلمی

شما خوهید توانست، افزایش و کاهش قیمت لحظه ایی سایر اقلام مهم کشمش را نیز از این مجموعه دریافت نمایید.

زیرا همانطور که بیان شد تخصصی ترین مشاوره ها در مورد پیش بینی قیمت ها را انجام داده و خود مولد فاکتور های اصلی برای پیش بینی بازار می باشیم.

مشاوره های رایگان برای خرید بهتر شما را طبق اصول دقیق و علمی ارائه نموده ایم.
پیش بینی هایی که خود ۱۰۰ درصد آنها را در درست بودن تضمین خواهیم نمود
برای کسب اطلاعات در مورد قیمت روز و همچنین قیمت آینده انواع کشمش می توانید با مدیر فروش شرکت تماس مستقیم تلفنی برقرار نمایید.

اما در این بخش از پیش بینی قیمت کشمش طلایی یک نکته دیگر لازم است بیان گردد که زیاد ربطی به پیش بینی قیمت آن ندارد.
ولی کلا در قیمت گذاری هایی که از سوی کارشناسان این شرکت، در زمان حال و چه برای زمان آینده انجام می شود، تاثیر زیادی دارد.
و آن کیفیت بسته بندی می باشد.

The price of golden raisins in the market

قیمت کشمش طلایی بسته بندی شده استاندارد

برای انواع کشمش درجه ۱ صادراتی انواع گوناگونی از بسته بندی ها وجود دارد و قیمت گذاری هایی که در این مجموعه انجام می شود بر اساس بهترین بسته بندی کشمش سنجیده می گردد.

در نظر داشته باشد برای کشمش های صادراتی می توان با ضعیف کردن بسته بندی آن قیمتش را کاهش داد.
لذا گول قیمت های پایین را برای ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ تومان در هر کیلو را نخورید.

اما در پایان این مقوله برای پیش بینی افزایشی بودن یا کاهشی شدن قیمت کشمش طلایی در بازار امسال و سال آینده،
هر کدام از پیوند های بالا را دنبال نمایید اطلاعات بسیار خوبی عاید شما می گردد.

 

1

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما